SOUČASNOST

Specializujeme se na povrchové úpravy kovů. Provádíme povrchové úpravy niklování a cínování a dále se specializujeme na mědění, černění a omílání. Od roku 2017 jsme spustili provoz automatické linky KTL s předúpravou zinečnatého fosfátu. Metoda kataforézního lakování patří mezi nejmodernější technologie povrchových úprav kovových výrobků.

HISTORIE

Historie naší společnosti sahá až do roku 2004, jsme tedy již 17 let na trhu. Společnost založil v roce 2004 pan Jakub Duchoň. Až do roku 2018 podnikal jako fyzická osoba podnikající. V roce 2018 vložil své podnikání do s.r.o.

 

  • 2004 - založení společnosti v Hradišti panem Jakubem Duchoněm
  • 2006 - postupné rozšiřovaní výroby o povrchové úpravy nikl, cín, měď
  • 2012 - přesun výroby do stávajícího areálu STS Zlivice a navýšení stávající kapacity
  • 2013 - automatická linka pro niklování a cínování
  • 2014 - nová automatická čistička pro čištění odpadních vod po pokovování
  • 2017 - spuštění provozu automatické linky KTL s předúpravou zinečnatého fosfátu
  • 2018 - transformace a založení podniku GD Galvanovna Duchoň s.r.o.

  • 2021  - změna jména na Galvanovna Duchoň s.r.o.            

  • 2021zahájení výstavby nového provozu